Senior Financial Controller

Till vår kund söker vi en Financial Controller med placering i Solna. Företaget omsätter 10 miljarder kronor och ingår i en större koncern. Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • Delta i bokslut (ansvar för periodiseringar, avsättningar, värderingar).
 • Genomföra bokslutsanalyser.
 • Godkänna bokslut baserat på egen uppfattning och med stöd/ acceptans av verksamheten.
 • Delta i operativ rapportering (validera och kommentera som stöd till våra Business controller kollegor).
 • Legal rapportering vid behov såsom tex övergripande ansvarig för årsredovisningsprocessen. Löpande redovisning ingår inte, det utförs av en Shared Service organisation. Affärsanalyser ingår inte, det ingår i ansvaret hos Business Control.

Anvarsområden

Rollen som behöver tillsättas är som Senior Financial Controller inom den enhet som ansvarar för försäljning till slutkund på den nordiska marknaden. De specifika arbetsuppgifterna avser två dimensioner:

 1. Ansvaret för den finska verksamheten där målet är att harmonisera bokslut och rapportering för att kunna tillämpa samma rutiner och processer som i Sverige (kräver samarbete med kollegor i teamet)

 2. Avdelningen är under utveckling och mängder av rutiner behöver revideras alternativt utvecklas för att bli en modern Financial Control-funktion. I praktiken innebär det att ansvaret är mycket brett från små och praktiska dagliga redovisningsproblem som måste lösas till stora principiella frågor om vad som borde hanteras av Financial Controller funktionen och vad som borde hanteras av andra funktioner på företaget. För att klara av det behövs en senior profil som vet vad jobbet går ut på, och som samtidigt har förmågan att utgå från affärsbehovet av analyser och kommentarer och föra den typen av dialoger med Business control eller andra verksamhetspersoner.

Affärssystem som används är SAP, och koncernrapporteringssystem Cognos. Eftersom försäljningsverksamheten hanterar stora datamängder är både bokslut och rapportering beroende av ett antal för- och eftersystem som tex kundfaktureringssystem och handelssystem. Därför behövs ett stort intresse för och erfarenhet av system och IT lösningar, inklusive excel.

Kompetenskrav

 • Civilekonom eller motsvarande med inriktning redovisning (50% av tjänsten är redovisningsrelaterad och 50% är rapportering/ analys).
 • Engelska är ett krav, svenska och finska meriterande.
 • Erfarenhet av bokslutsarbete, veta vad det innebär att genomföra ett bokslut och vad som måste göras för att kunna godkänna ett bokslut.
 • Viss erfarenhet från löpande redovisning, inte nödvändigtvis ha jobbat med alla delar i processen men ha kunskap om vad som ingår och kan förväntas från de processerna.
 • Erfarenhet av controlling, inklusive operativ rapportering som innebär analys och kommentarer.
 • Arbetat med legal rapportering, dvs årsredovisningar inklusive revision.
 • Erfarenhet av stora affärssystem och koncernrapporteringssystem, däremot inte ett absolut krav att kunna SAP och Cognos om erfarenheten finns.


Om det låter intressant är du välkommen att maila ditt CV på engelska snarast till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.